11 mei 2023

Arjo Vanderjagt over Ik, Piccardt! (08/06)


Op donderdag 8 juni is schrijver Arjo Vanderjagt te gast bij Sociëteit de Harmonie, in samenwerking met Godert Walter. Hij zal over zijn historische roman Ik, Piccardt! spreken. De avond begint om 19.30 uur. Vanwege de beperkte ruimte wordt u verzocht van tevoren te reserveren via boekpresentatie@societeitdeharmonie.nl

Ik, Piccardt! is een historische roman in briefvorm over Henric Piccardt (1636-1712), syndicus van de Ommelanden en heer van de Fraeylemaborg. Het leven van de historische Piccardt was avontuurlijk. Hij studeerde rechten in Groningen, Franeker en Orléans. Vervreemd van zijn familie verdiende hij op een goed moment de kost door verkleed als vagant te musiceren op de Pont Neuf te Parijs. Hij maakte zich verdienstelijk aan het hof van Lodewijk XIV, de Zonnekoning, en werd benoemd tot kamerheer. In 1663 publiceerde Piccardt te Parijs een bundel Franse gedichten, opgedragen aan een adellijke vriendin. Uit heimwee keerde Piccardt in het Rampjaar 1672 terug naar Groningen waar hij prompt na Groningens Ontzet gearresteerd werd op verdenking van spionage voor Frankrijk. Hij kwam vrij op voorspraak van zijn vriend stadhouder Willem III, en werd in 1674 benoemd tot syndicus – zoveel als landsadvocaat – van de Ommelanden. Piccardt trouwde in 1680 Anna Elisabeth Rengers (1657-1704) van de Fraeylemaborg. Zij renoveerden de borg en lieten het park aanleggen in de stijl van de Franse barok. Hij bouwde ook de ‘Hoge Kerk’ van Harkstede en bestelde bij Arp Schnitger twee orgels. Als syndicus speelde Piccardt een belangrijke rol bij de integratie van Stad en Ommelanden in de Nederlandse Republiek.

Het boek

Deze gefingeerde brief van Piccardt is gericht aan Jean-Henry d’Anglebert (1635-1691), musicus aan het hof van Lodewijk XIV. D’Angleberts muziek vormt een continuo in de brief. Twee thema’s zijn Piccardts wankelmoedig geloof en zijn grote liefde voor Anna Rengers, afgezet tegen zijn eerdere escapades. Gebruik werd o.a. gemaakt van zijn bundel gedichten en de verslagen van zijn gerechtelijk verhoor in 1672, die bewaard worden in de Groninger Archieven.

De auteur

Arjo Vanderjagt (1948) is emeritus hoogleraar ideeëngeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie en geschiedenis en promoveerde in 1981 in Groningen op een studie over sociaal-politieke opvattingen van het vijftiende-eeuws Bourgondische hof. Hij publiceerde studies over Bourgondië en een drietal vertalingen in het Nederlands van werken van Anselmus van Canterbury (1033-1109), met commentaar. Samen met anderen redigeerde hij essaybundels over het Noordelijk Humanisme. Hij is de grondlegger van Brill’s Studies in Intellectual History.

Datum: donderdag 8 juni
Plaats: Sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10
Aanvang: 19.30 (inloop vanaf 19 uur)
Entree: € 5,- voor niet-leden
U kunt een plaats reserveren via boekpresentatie@societeitdeharmonie.nlGeen opmerkingen:

Een reactie posten