22 apr 2024

Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet: Over Anda Kerkhoven (03/05)


In het kader van Open Joodse huizen/Huizen van verzet! op vrijdag 3 mei vertellen de auteurs Rene en Jesper Westra het bijzondere verhaal van studente Anda Kerkhoven. Onlangs is over haar een boek verschenen bij Uitgeverij Passage.

Anda Kerkhoven was een vrouw met sterke principes. Ze was tegen vivisectie en koos daarom voor een geneeskundestudie in Groningen, de enige universiteit waar ze zonder dierproeven kon studeren. Haar pacifistische artikelen in het studentenweekblad waren spraakmakend. Tijdens de oorlog sloot ze zich aan bij de geweldloze verzetsgroep De Groot. Ze werd op 19 maart 1945 door de Sicherheitsdienst vermoord. René en Jesper Westra vertellen haar verhaal.

Boekhandel Godert Walter is aanwezig met een boekentafel.

Datum: vrijdag 3 mei
Plaats: Academiegebouw RUG, Heymanszaal Broerstraat 5
Tijd: 11.00 en 12.00 uur

Ragini Werner presents 'Becoming Janice' (06/05)Update 6 mei: Door omstandigheden gaat de presentatie niet door. We zoeken naar een nieuwe datum.

On Monday, May 6, author Ragini Werner will be at Walter's Bookshop to present her second book 'Becoming Janice', a poignant tale of a search for love. Just as Ragini Werner’s previous book, Revealing Philippa, drew acclaim for breaking the confines of conventional sapphic romance, this new book offers another compelling story of one queer woman’s journey to emotional maturity.

Due to limited space, please reserve in advance: info@godertwalter.nl, 050 312 25 23 or at either of our stores.

Op maandag 6 mei is schrijfster Ragini Werner te gast in Walter's Bookshop. Ze presenteert dan haar tweede boek 'Becoming Janice', een aangrijpend verhaal over een zoektocht naar liefde. Net zoals Ragini Werners vorige boek, Revealing Philippa - geprezen voor het doorbreken van de grenzen van de conventionele lesbische romantiek- biedt dit nieuwe boek opnieuw een meeslepend verhaal over de reis van een queer vrouw naar emotionele volwassenheid.

Vanwege de beperkte ruimte wordt u verzocht van tevoren te reserveren: info@godertwalter.nl, 050 312 25 23 of in een van onze beide winkels.

Becoming Janice – the book
Newly arrived in London, bereft Janice is looking to fill the void left by her first lover, Ariel, and cautiously makes friends with Kobus. When he ruins their friendship, she escapes the tragic consequences by running away to Amsterdam. There she finds a lovable ally in Colin, who is making the most of the city’s exciting gay scene. When Janice falls deliriously in lust with the glamorous Hannah, she is unprepared for the inevitable heartbreak. But kind-hearted Kate is there to pick up the pieces and at long last Janice seems to have found her perfect match—and a reason to stop running and accept responsibility for herself.Becoming Janice - het boek
De beroofde Janice is net aangekomen in Londen en probeert de leegte op te vullen die haar eerste minnaar, Ariel, heeft achtergelaten, en sluit voorzichtig vriendschap met Kobus. Als hij hun vriendschap verpest, ontsnapt ze aan de tragische gevolgen door naar Amsterdam te vluchten. Daar vindt ze een lieve bondgenoot in Colin, die deel uitmaakt van de opwindende homoscene van de stad. Wanneer Janice dolverliefd wordt op de glamoureuze Hannah, is ze niet voorbereid op het onvermijdelijke liefdesverdriet. Maar de goedhartige Kate is er om haar daarover heen te helpen en eindelijk lijkt Janice haar perfecte match te hebben gevonden - en een reden om te stoppen met vluchten en de verantwoordelijkheid voor zichzelf te aanvaarden.

The author about herself:
My name is Ragini and I live in a rose-clad cottage in a cozy little village in the far north of the Netherlands with my cheeky little dog Chino, short for Cappuccino (guess my favorite brew). I grew up in Aotearoa / New Zealand which is why I love living here: that grand vista beyond my garden reminds me of the wide open space of NZ. Although I was born Dutch, as a late arrival to NL I’ll never be as Dutch as my passport says I am.
Anyway, I’ve been writing since the year dot, stories that I’ve been lucky to have published all over the place, and for years I worked as a journalist in Amsterdam, editing the magazine Elsevier Science World. After that, I set up NEEDSer and subsequently published Revealing Philippa. Besides writing for fun (I’m not giving up the day job), I coordinate a local Writers Club. And go for long walks with little Chino in the lovely Dutch landscape.
If you’re wondering how to say my name, it’s with a hard ‘g’ as in reggae, which funnily enough derives from the same source. Ragini has nothing to do with regina, Latin for queen. It means melody in Sanskrit and is the feminine of raga, the name of the music made famous by Ravi Shankar, sitar guru to George Harrison of The Beatles, and father of Norah Jones.

De auteur over zichzelf:
Mijn naam is Ragini en ik woon in een met rozen versierd huisje in een gezellig dorpje in het uiterste noorden van Nederland met mijn brutale hondje Chino, een afkorting van cappuccino (denk dat mijn favoriete brouwsel is). Ik ben opgegroeid in Aotearoa / Nieuw-Zeeland en daarom woon ik hier graag: dat weidse uitzicht vanuit mijn tuin doet me denken aan de grote open ruimte van Nieuw-Zeeland. Hoewel ik als Nederlander geboren ben, zal ik als laatkomer in Nederland nooit zo Nederlands zijn als mijn paspoort zegt.
Hoe dan ook, ik schrijf sinds jaren verhalen die ik gelukkig overal heb kunnen publiceren, en jarenlang heb ik als journalist in Amsterdam gewerkt als redacteur van het tijdschrift Elsevier Science World. Daarna heb ik NEEDSer opgezet en vervolgens Revealing Philippa gepubliceerd. Naast schrijven voor de lol (ik geef mijn dagelijkse baan niet op), coördineer ik een plaatselijke Schrijversclub. En maak lange wandelingen met de kleine Chino door het mooie Nederlandse landschap.
Als je je afvraagt ​​hoe je mijn naam moet uitspreken: het is met een harde ‘g’ zoals in reggae, die grappig genoeg uit dezelfde bron komt. Ragini heeft niets te maken met regina, Latijn voor koningin. Het betekent melodie in het Sanskriet en is het vrouwelijke van raga, de naam van de muziek, beroemd gemaakt door Ravi Shankar, sitargoeroe van George Harrison van The Beatles, en vader van Norah Jones.

Date: Monday May 6, 2024
Location: Walter's Bookshop, Oude Kijk in 't Jatstraat 10
Starts at 8 p.m., entry from 7:30 p.m
Register at info@godertwalter.nl, 050 312 25 23 or in one of our two stores.
Free access


Datum: maandag 6 mei 2024
Plaats: Walter's Bookshop, Oude Kijk in 't Jatstraat 10
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Aanmelding onder info@godertwalter.nl, 050 312 25 23 of in een van onze beide winkels.
Toegang: gratis

13 apr 2024

Cindy Zhu Huijgen over 'Dit is ook China' (18/05)Op zaterdag 18 mei is Trouw-correspondente Cindy Zhu Huijgen 's middags te gast in Water's Bookshop, Oude Kijk in 't Jatstraat 10, om te spreken over haar boek 'Dit is ook China'.  Cindy Zhu Huijgen werd als baby uit China geadopteerd en verhaalt in dit boek over haar adoptiegeschiedenis en haar ervaringen in China als correspondente. Zij wordt geïnterviewd door Britta van Bergeijk.

De middag begint om 15 uur en vanwege de beperkte ruimte wordt u verzocht van tevoren te reserveren: info@godertwalter.nl, 050 312 25 23 of in een van onze beide winkels.

Het boek
Huijgen werd als baby uit China geadopteerd. Uit nieuwsgierigheid naar haar geboorteland werd ze er correspondent. Met het uiterlijk waarmee ze als kind in Nederland gediscrimineerd werd, wint ze als journalist het vertrouwen van de gewone Chinees, van activist tot partijlid. Huijgen kan daardoor dicht bij het nieuws komen. Met iedere ontmoeting groeit het besef dat zij het leven had kunnen leiden van de mensen die zij in China spreekt. Ze verlangt ernaar om meer te weten te komen over haar eigen adoptiegeschiedenis. In haar geboorteplaats vindt ze antwoorden over haar afkomst. Dit boek gaat voorbij aan het beeld dat men in het Westen van China heeft, en laat zien het wat het óók is: een land met ruimte voor liefde, kunst en dromen.

Cindy Zhu Huijgen
Cindy Zhu Huijgen werd in 1993 uit China geadopteerd door een Nederlands gezin. In 2019 verhuisde ze naar Beijing om daar als correspondent aan de slag te gaan voor Nederlandse media. Ze was de eerste Nederlandstalige journalist die in Wuhan verslag deed van de coronapandemie. Huijgen werkte als journalist voor onder andere Trouw en VPRO Bureau Buitenland.

Datum: zaterdag 18 mei 2024
Plaats: Walter's Bookshop, Oude Kijk in 't Jatstraat 10
Aanvang 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur
Aanmelding onder info@godertwalter.nl, 050 312 25 23 of in een van onze beide winkels.
Toegang: gratis

Margreet van Till en Jan Folkerts over Indië (23/05)Op donderdag 23 mei presenteren de schrijvers Margreet van Till en Jan Folkerts hun onlangs verschenen boeken over het koloniale verleden van Nederland in Indië in Sociëteit de Harmonie in samenwerking met Godert Walter. 
Van Till schreef Verbannen van Java, een boek dat persoonlijke verhalen vertelt van mensen die zich niet schikten naar de koloniale regels in Indië, en die daarom verbannen werden naar de buitengewesten.
Van de hand van Jan Folkerts is het boek De koloniale illusie, de biografie van de Groninger Herman Warner Muntinghe. Muntinghe speelde een hoofdrol in de opbouw van een nieuwe koloniale staat van Indië in het begin van de negentiende eeuw.

Zij zullen worden geïnterviewd door Lieuwe Jongsma.

De avond begint om 19.30 uur - inloop vanaf 19.00 uur - en vindt plaats bij Sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10. U kunt een plaats reserveren via boekpresentatie@societeitdeharmonie.nl.

Margreet van Till: Verbannen van Java


Verbanning was een vertrouwde strafmaatregel in het voormalig Nederlands-Indië. Een onbekend aantal bewoners verdween van Java naar de buitengewesten, met name naar de Molukken, of als het Europeanen betrof, terug naar Nederland. Historica Margreet van Till biedt op intieme wijze inzage in de levens van mensen die in de 19de eeuw gedwongen werden alles achter te laten: een dominee die weigerde een islamitisch feest bij te wonen, een Javaanse officier van justitie die zelf in het gevang kwam, een hoogbejaarde regent, een groep sekteleden, en ongedisciplineerde soldaten. In Verbannen van Java leer je wat het betekende als je in de 19de eeuw de koloniale rust van Nederlands-Indië verstoorde.

‘Margreet van Till voert de lezer mee naar de binnen- en onderkant van de koloniale staat op Java tijdens de hoogtijdagen van het Cultuur Stelsel.’ - Henk Schulte Nordholt, emeritus hoogleraar Indonesische geschiedenis Leiden

‘Via deze verhalen krijgt de lezer een uitstekend beeld van hoe de koloniale staat en samenleving functioneerde. Een boek dat iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Nederlands-Indië moet lezen.’ - Wim van den Doel, hoogleraar Algemene geschiedenis Leiden.

Jan Folkerts: De koloniale illusie


Na de opheffing van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) ontstond in het huidige Indonesië aan het begin van de negentiende eeuw een nieuwe koloniale staat. Ideeën uit de Europese Verlichting botsten hard met de werkelijkheid van de Indische archipel. De inwoners en de laatste overgebleven zelfstandige sultanaten boden passief en actief verzet tegen de koloniale overheersers.
De centrale figuur van de nieuwe koloniale politiek was de Groninger Herman Warner Muntinghe. Hij was de belangrijkste adviseur van Herman Willem Daendels, Thomas Stamford Raffles en Godert van der Capellen. De uit Groningen afkomstige Muntinghe was een van de meest fascinerende en excentrieke figuren uit de Nederlandse koloniale geschiedenis. Zijn idee dat de kolonie er niet alleen was voor het moederland, maar ook andersom, vond aanvankelijk veel weerklank, maar uiteindelijk moest er vooral geld worden verdiend.
Na 1823 verdwenen Muntinghes idealen in de plooien van de geschiedenis, om pas veel later opnieuw ontdekt te worden. Het falen van zijn politiek mondde ten slotte uit in de verwoestende Java-oorlog (1825-1830), in het Cultuurstelsel en ook in Muntinghes persoonlijke ondergang.

Jan Folkerts (1953) studeerde vroegmoderne geschiedenis in Groningen. Hij vervulde uiteenlopende functies in de erfgoedsector en bij de lokale overheid en publiceerde eerder onder andere over de geschiedenis van Noord- en Oost-Nederland en over koloniaal New York. In 2023 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op de biografie van Herman Warner Muntinghe.


Datum: donderdag 23 mei 2024
Plaats: Sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Toegang: € 5,00 (leden Harmonie gratis)
Gelieve te reserveren via 


8 apr 2024

Stefan van der Poel over 'Tussen Aduard en Auschwitz' (07/05)Op dinsdag 7 mei presenteert schrijver/historicus Stefan van de Poel zijn nieuwe boek 'Tussen Aduard en Auschwitz' in Sociëteit de Harmonie in samenwerking met Godert Walter. Van der Poel zal over zijn biografie van 
Elie Aron Cohen (1909-1993) worden geïnterviewd door Frank Vermeer. De avond begint om 19.30 uur - inloop vanaf 19.00 uur - en vindt plaats bij Sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10. U kunt een plaats reserveren via boekpresentatie@societeitdeharmonie.nl.

Het boek

De kampervaringen en de doorwerking daarvan in het leven van Elie Aron Cohen (1909-1993) staan in deze biografie centraal. De oorlog vormde voor hem niet alleen een breuk tussen twee werelden – gesymboliseerd door Aduard en Auschwitz – maar ook tussen Joden en niet-Joden. En zelfs binnen de naoorlogse Joodse gemeenschap trok Elie scheidslijnen. Scheidslijnen die een duidelijke hiërarchie in leed aangaven, maar waarmee hij ook zijn eigen naoorlogse exclusiviteit als kampoverlevende strikt afbakende.
Elie was naast kampoverlevende tevens arts en schrijver, aspecten die in zijn leven nauw met elkaar verbonden bleven. Het arts-zijn was, zoals hij het zelf cynisch omschreef, ‘het beroep voor de kampen’ en hielp hem te overleven. In zijn publicaties keerde Elie steeds opnieuw terug naar het kamp om zo te getuigen van wat er in de kampen gebeurd was en zijn eigen handelen als ‘prominent’ kritisch te bezien.
Deze biografie is grotendeels gebaseerd op uniek bronnenmateriaal; met name Elie’s naoorlogse correspondentie vormt de ruggengraat van deze biografie. De vele persoonlijke brieven werpen een helder licht op zijn leven en persoonlijkheid.

Stefan van der Poel
Stefan van der Poel is universitair docent bij de vakgroep Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de Joodse en Midden-Europese geschiedenis. In 2004 promoveerde hij op Joodse stadjers. De joodse gemeenschap in de stad Groningen, 1796-1945.

Datum: dinsdag 7 mei 2024
Plaats: Sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Toegang: € 5,00 (leden Harmonie gratis)
Gelieve te reserveren via boekpresentatie@societeitdeharmonie.nl.

2 apr 2024

Mathijs Sanders presenteert Boekhouders van de vergankelijkheid (16/05)

 


Update 13 mei: Het maximum aantal bezoekers is bijna bereikt. Door enkele afzeggingen is er weer plaats, al is dat aantal ook beperkt. 

Op donderdagavond 16 mei zal Mathijs Sanders, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de RUG, in samenwerking met  boekhandel Godert Walter en PoëzieCentrum Gent zijn bundel  Boekhouders van de vergankelijkheid, Late stijl in nieuwe poëzie presenteren.
U kunt luisteren naar voordrachten van zijn Nijmeegse collega Jos Joosten en van zijn oud-student Lisa Rooijackers, schrijfster van gedichten, verhalen, essays en liedjes. Ook zal Mathijs Sanders iets vertellen over de totstandkoming van mijn boek. Uiteraard is het mogelijk om die avond een exemplaar van het boek aan te schaffen.

Vanwege de beperkte ruimte wordt u verzocht te reserveren onder info@godertwalter.nl, telefonisch onder 050 312 25 23 of in een van onze beide winkels.

Het boek


Een sterk besef van vergankelijkheid en opvlammende  productiviteit. Schatplichtigheid aan het verleden en een verlangen om op weg naar het einde nieuwe wegen te verkennen. Als iets de in dit boek besproken gedichten kenmerkt, dan is het wel het samenspel van traditie en vernieuwing, eindigheidsbesef en levensdrift. De dichters voelen zich bevrijd van de drang om zich te bewijzen. Zij kennen de traditie, blikken terug op de afgelegde weg en kijken verlangend of huiverend uit naar een onbestemde toekomst. Boekhouders van de vergankelijkheid belicht de late stijl in recente bundels van H.C. ten Berge, Judith Herzberg, Joke van Leeuwen, Cees Nooteboom, Toon Tellegen en  andere dichters die in de eerste decennia van deze eeuw met hun werk een nieuw pad insloegen. Hun kwetsbare en weerbare poëzie engageert zich met de wereld van nu en verzet zich tegen een verstenende status quo.


Datum: donderdag 16 mei 2024
Plaats: Kunstlievend Genootschap Pictura, Sint Walburgstraat 1 9712 HX Groningen
Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.30 uur)
Toegang: gratis, reserveren gewenst: in de winkel, per mail op info@godertwalter.nl of telefonisch onder 050 312 25 23.