17 sep. 2018

Met Ton van Haperen in debat (06/10)


Op zaterdag 6 oktober zal Ton van Haperen te gast zijn bij boekhandel Godert Walter om te debatteren over zijn nieuwe boek Het bezwaar van de leraar. Hij gaat die middag in debat met Klaas van Veen, klant van de winkel en hoogleraar onderwijskunde. Uiteraard wordt ook het publiek van harte uitgenodigd om zijn steentje aan het debat bij te dragen. Vanwege de beperkte ruimte is reserveren van tevoren gewenst: in de winkel, telefonisch onder 050 312 25 23 of per mail onder info@godertwalter.nl. Het debat zal plaatsvinden in het belendende pand van Exp050, Oude Ebbingestraat 59, Groningen.

Ton van Haperen: Het bezwaar van de leraar, Hoe slecht beleid de Nederlandse school vernielt

De druk op docenten wordt almaar groter, door onrealistische eisen van leerlingen, ouders, schooldirecties en de overheid. Intussen neemt de kwaliteit van het onderwijs af. In Het bezwaar van de leraar beschrijft leraar, lerarenopleider en publicist Ton van Haperen het Nederlandse onderwijs van binnenuit. Hij laat zien dat er nog steeds een groeiende kloof bestaat tussen bestuur en leraren, waardoor de beleidsresultaten tegengesteld zijn aan de doelstellingen. Van Haperen schrijft in dit vlammende betoog dat dit makkelijk anders kan.


Na het parlementair onderzoek onder leiding van Jeroen Dijsselbloem in 2008 leek het erop dat er meer zou worden ingezet op de professionalisering en ondersteuning van docenten. Het verwijt aan de politiek was dat zij onderwijsvernieuwingen had doorgedrukt, zonder naar docenten, leerlingen en ouders te luisteren. Van Haperen laat zien dat Dijsselbloems roep om herstelbeleid verloren dreigt te gaan. Onderwijsinstellingen zijn log en inefficiënt, en leraren tonen steeds minder werkplezier. Onze kinderen scoren weliswaar goed op toetsen, maar van beklijving van kennis is amper sprake.

In 2007 werd het vorige boek van Van Haperen, De ondergang van de leraar, door de Volkskrant uitgeroepen tot een van de beste boeken van het jaar. Ruim tien jaar later trekt de bevlogen leraar wéér aan de bel.


Klik hier voor de persoonlijke website van Ton van Haperen. Lees hier alvast het interview in de Volkskrant naar aanleiding van het verschijnen van het boek.


Klaas van Veen
Klaas van Veen (l) in gesprek met
Kees Schuyt bij Godert Walter (2017)
Klaas van Veen is als hoogleraar Onderwijskunde verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij directeur is van de universitaire lerarenopleiding en vice-decaan van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Zijn proefschrift uit 2003 had betrekking op onderwijsvernieuwingen als het Studiehuis en was onderdeel van de wetenschappelijke onderbouwing van het rapport van de commissie Dijsselbloem dat een vernietigend oordeel had over onderwijsinnovaties. Klaas van Veen heeft een enorme afkeer van geweld, dus Ton van Haperens oproep om het schoolsysteem te bombarderen roept meteen verzet op en hij verklaarde zich onmiddellijk bereid om Van Haperen te ondervragen en met hem in debat te gaan.

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23
www.godertwalter.nl

Datum: zaterdag 6 oktober
Plaats: Exp050, Oude Ebbingestraat 59 (drie deuren verderop)
Aanvang: 13.00 uur (inloop 12.45 uur)
Toegang: gratis, reserveren gewenst: 050 312 25 23 / info@godertwalter.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten