24 mei 2018

Godert Walter en uw privacy

Op vrijdag 25 mei wordt nieuwe privacy-wetgeving van kracht. Uiteraard gaan wij altijd zeer vertrouwelijk met gegevens van de klanten om en hoe wat dat doen, leest u in onze privacy-verklaring. In het kort:

Godert Walter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Godert Walter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Godert Walter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Godert Walter) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Godert Walter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Godert Walter deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (denk hierbij aan bestelling en bezorging) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Godert Walter en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Godert Walter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@godertwalter.nl.

Klik hier voor de volledige tekst van onze priviacy-verklaring.
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten