28 nov 2014

Duits leescafé / Deutsches Lesecafé


Op initiatief van Henk Harbers en Peter Groenewold maken wij u graag attent op het volgende:

Gelukkig zal boekhandel Godert Walter ook na de overname zijn bijzondere binding met Duitse boeken behouden. Dat maakt het ondergetekenden, beiden gepensioneerde docenten bij de afdeling Duitse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen, mogelijk om een al langer gekoesterd plan te gaan uitvoeren: een Duits leescafé in de boekhandel.

Het is onze bedoeling om op een aantal vaste avonden in het jaar (voorlopig denken we aan een keer in de twee maanden) een Duitstalig boek te bespreken onder het genot van een goed glas (Duitse?) wijn of iets anders lekkers.
Deze avonden hebben in onze voorstellingen uitdrukkelijk een informeel karakter: misschien een korte inleiding, maar dan vooral een gemeenschappelijke bespreking van tevoren door de deelnemers gelezen boeken. De te bespreken boeken zullen uit het Duitse taalgebied zijn. Het kunnen literaire werken zijn, maar evengoed niet-fictionele verhandelingen over historische, politieke, culturele onderwerpen. De keuze van de boeken zal zo veel mogelijk door de deelnemers zelf worden bepaald. Als er een vertaling is, kan die natuurlijk ook gelezen worden, maar een vertaling is geen voorwaarde. Een redelijke passieve beheersing van het Duits zal dus noodzakelijk zijn. De voertaal op de avonden zal Duits en Nederlands zijn. Als het nodig is zullen discussiebijdrages in het Nederlands ter plekke in het Duits worden vertaald.

Mocht u voor deze avonden belangstelling hebben, dan kunt u dit via een mail aan info@godertwalter.nl laten weten. U komt dan – zonder enige verdere verplichting – op een mailinglist te staan en wordt in de toekomst op de hoogte gehouden van de leescafé-avonden. Als u wilt, kunt u ook al vast wat tips voor te bespreken boeken geven.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten