13 apr 2024

Margreet van Till en Jan Folkerts over Indië (23/05)Op donderdag 23 mei presenteren de schrijvers Margreet van Till en Jan Folkerts hun onlangs verschenen boeken over het koloniale verleden van Nederland in Indië in Sociëteit de Harmonie in samenwerking met Godert Walter. 
Van Till schreef Verbannen van Java, een boek dat persoonlijke verhalen vertelt van mensen die zich niet schikten naar de koloniale regels in Indië, en die daarom verbannen werden naar de buitengewesten.
Van de hand van Jan Folkerts is het boek De koloniale illusie, de biografie van de Groninger Herman Warner Muntinghe. Muntinghe speelde een hoofdrol in de opbouw van een nieuwe koloniale staat van Indië in het begin van de negentiende eeuw.

Zij zullen worden geïnterviewd door Lieuwe Jongsma.

De avond begint om 19.30 uur - inloop vanaf 19.00 uur - en vindt plaats bij Sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10. U kunt een plaats reserveren via boekpresentatie@societeitdeharmonie.nl.

Margreet van Till: Verbannen van Java


Verbanning was een vertrouwde strafmaatregel in het voormalig Nederlands-Indië. Een onbekend aantal bewoners verdween van Java naar de buitengewesten, met name naar de Molukken, of als het Europeanen betrof, terug naar Nederland. Historica Margreet van Till biedt op intieme wijze inzage in de levens van mensen die in de 19de eeuw gedwongen werden alles achter te laten: een dominee die weigerde een islamitisch feest bij te wonen, een Javaanse officier van justitie die zelf in het gevang kwam, een hoogbejaarde regent, een groep sekteleden, en ongedisciplineerde soldaten. In Verbannen van Java leer je wat het betekende als je in de 19de eeuw de koloniale rust van Nederlands-Indië verstoorde.

‘Margreet van Till voert de lezer mee naar de binnen- en onderkant van de koloniale staat op Java tijdens de hoogtijdagen van het Cultuur Stelsel.’ - Henk Schulte Nordholt, emeritus hoogleraar Indonesische geschiedenis Leiden

‘Via deze verhalen krijgt de lezer een uitstekend beeld van hoe de koloniale staat en samenleving functioneerde. Een boek dat iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Nederlands-Indië moet lezen.’ - Wim van den Doel, hoogleraar Algemene geschiedenis Leiden.

Jan Folkerts: De koloniale illusie


Na de opheffing van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) ontstond in het huidige Indonesië aan het begin van de negentiende eeuw een nieuwe koloniale staat. Ideeën uit de Europese Verlichting botsten hard met de werkelijkheid van de Indische archipel. De inwoners en de laatste overgebleven zelfstandige sultanaten boden passief en actief verzet tegen de koloniale overheersers.
De centrale figuur van de nieuwe koloniale politiek was de Groninger Herman Warner Muntinghe. Hij was de belangrijkste adviseur van Herman Willem Daendels, Thomas Stamford Raffles en Godert van der Capellen. De uit Groningen afkomstige Muntinghe was een van de meest fascinerende en excentrieke figuren uit de Nederlandse koloniale geschiedenis. Zijn idee dat de kolonie er niet alleen was voor het moederland, maar ook andersom, vond aanvankelijk veel weerklank, maar uiteindelijk moest er vooral geld worden verdiend.
Na 1823 verdwenen Muntinghes idealen in de plooien van de geschiedenis, om pas veel later opnieuw ontdekt te worden. Het falen van zijn politiek mondde ten slotte uit in de verwoestende Java-oorlog (1825-1830), in het Cultuurstelsel en ook in Muntinghes persoonlijke ondergang.

Jan Folkerts (1953) studeerde vroegmoderne geschiedenis in Groningen. Hij vervulde uiteenlopende functies in de erfgoedsector en bij de lokale overheid en publiceerde eerder onder andere over de geschiedenis van Noord- en Oost-Nederland en over koloniaal New York. In 2023 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op de biografie van Herman Warner Muntinghe.


Datum: donderdag 23 mei 2024
Plaats: Sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Toegang: € 5,00 (leden Harmonie gratis)
Gelieve te reserveren via 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten