25 jun 2016

Engels leescafé i.o.

In navolging van het succesvolle Duits leescafé zouden ondergetekenden ook een Engels leescafé in de boekhandel op willen zetten.

Het is onze bedoeling om op een aantal vaste avonden in het jaar (voorlopig denken we aan een keer in de twee maanden) een Engelstalig boek te bespreken onder het genot van een goed glas wijn of iets anders lekkers.
Deze avonden hebben in onze voorstelling uitdrukkelijk een informeel karakter: misschien een korte inleiding, maar dan vooral een gemeenschappelijke bespreking van tevoren door de deelnemers gelezen boeken. De te bespreken boeken zullen uit het Engelstalige taalgebied zijn. Het kunnen literaire werken zijn, maar evengoed niet-fictionele verhandelingen over historische, politieke, culturele onderwerpen. De keuze van de boeken zal zo veel mogelijk door de deelnemers zelf worden bepaald. Als er een vertaling is, kan die natuurlijk ook gelezen worden, maar een vertaling is geen voorwaarde. Een redelijke passieve beheersing van het Engels zal dus noodzakelijk zijn. De voertaal op de avonden zal Nederlands zijn, al wordt het Engels niet uitgesloten. Als het nodig is zullen discussiebijdrages in het Nederlands ter plekke in het Engels worden vertaald.

Mocht u voor deze avonden belangstelling hebben, dan kunt u dit via een mail aan info@godertwalter.nl laten weten. U komt dan – zonder enige verdere verplichting – op een mailinglist te staan en wordt in de toekomst op de hoogte gehouden van de leescafé-avonden. Als u wilt, kunt u ook al vast wat tips voor te bespreken boeken geven.

Wij nodigen u van harte uit.

Annemieke van der Linden

Manja Zijlstra

Geen opmerkingen:

Een reactie posten