31 jul. 2019

A.L. Snijders bij Godert Walter (25/08)

Op zondagmiddag 25 augustus is A.L. Snijders bij ons te gast om zijn nieuwe boek Doelloos kijken met zeer korte verhalen te presenteren. De middag begint om 15.00 uur - inloop vanaf 14.30 uur - en vindt plaats bij sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10. De toegang bedraagt € 5,00 (leden Harmonie gratis) en de kaartverkoop is ter plaatse. Wel wordt u verzocht om van tevoren te reserveren - ook de leden van de Harmonie - want de ervaring leert dat er veel belangstelling is: info@godertwalter.nl, telefonisch onder 050 312 25 23 of in de winkel. 

Zoals bij eerdere gelegenheden zal A.L. Snijders worden geïnterviewd door onze klant, literatuurkenner en Snijdersliefhebber Anne Bergsma.

Doelloos kijken
Doelloos kijken is de elfde bundel zeer korte verhalen van A.L. Snijders. De zkv’s van 2017 en 2018 staan erin. Dus ook alle stukken die hij voorlas op de radio op zondagochtend en zijn wekelijkse bijdragen aan het Vlaamse dagblad De Standaard. Geniet opnieuw van het werk van ‘deze meester van het éénharig penseel’ [Tommy Wieringa] en zijn uitgelezen woorden.

In 2006 verscheen bij AFdH Uitgevers A.L. Snijders’ eerste bundel zeer korte verhalen. Inmiddels zijn wij ruim drieduizend zkv’s verder: ‘...stukjes die de breedte van het leven bestrijken, in het bijzonder dat van de schrijver zelf. Ze dragen de kleur van zijn dag,’ zoals Tommy Wieringa schreef.

In 2010 werd aan A.L. Snijders de Constantijn Huygens-prijs toegekend voor zijn gehele oeuvre. Huygens publiceerde vier eeuwen geleden Dagh-werck. Een citaat daaruit, omdat het zo goed past bij het werk van Snijders:

‘...alleen met zeggen komt niets tot stand. Uitgelezen woorden met een kern, een pit die het driedubbele waard is van wat de schil of dop belooft; klare en frisse taal, modern, zoals de mensen op straat spreken; de mening van mannen, het gepraat van vrouwen; duidelijke woorden voor ingewikkelde gedachten. Dan hoeft de lezer zijn hersenen niet te laten kraken, maar slaan zijn gedachten ook weer niet op de vlucht. Het rijm alsof de wind het voortdrijft; het metrum als in een stroom. Dat zijn de eigenschappen die ik probeer te benaderen.’

[Constantijn Huygens, fragment uit Dagh-werck, 1627]


Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23
www.godertwalter.nl

Datum: zondag 25 augustus
Plaats: Sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10
Aanvang: 15.00 uur (inloop 14.30 uur)

Toegang: € 5,00 (leden Harmonie gratis), reserveren gewenst: info@godertwalter.nl, 050 312 25 23 of in de winkel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten