17 aug. 2019

Laatste week opruiming: 3 paperbacks voor 10 euro!

Vanaf maandag 19 augustus gaat onze laatste week van de zomeropruiming in: drie paperbacks voor slechts 10 euro en hardcovers met maar liefst 70 % korting! De boeken worden achter in de boekhandel gepresenteerd en de opruiming duurt nog tot en met zaterdag 24 augustus.

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
info@godertwalter.nl
www.godertwalter.nl
050 312 25 23

3 aug. 2019

Rienk Bijma over Een deftig Huys (10/09)

Op dinsdagavond 10 september is Rienk Bijma bij ons te gast om zijn boek Een deftig Huys met een fraay Hoff te presenteren. De avond begint om 20.00 uur - inloop vanaf 19.30 uur - en vindt plaats bij sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10. De toegang bedraagt € 5,00 (leden Harmonie gratis) en de kaartverkoop is ter plaatse. Rienk Bijma zal deze avond worden geïnterviewd door zijn oud-collega Annemieke van der Linden, die voor Godert Walter samen met Manja Zijlstra ook de avonden van het Engels Leescafé verzorgt.

Het boek
De oudste zeehaven van Groningen, de Noorderhaven, was via het Reitdiep met vele verre streken verbonden. Het aangrenzende stadsdeel, begrensd door Werfstraat, Grote Leliestraat, Zoutstraat en Havenstraat was eeuwenlang een bedrijvige havenbuurt. Een Deftig Huys met een fraay Hoff beschrijft de interessante geschiedenis van dit havenkwartier.

In de achttiende eeuw gaf een ondernemende Fries opdracht om in dit gebied zijn fabriek te bouwen, een grote raffinaderij voor West-Indische rietsuiker. In de tegenoverliggende hof liet hij een huis bouwen waar hij woonde tot hij stil kon gaan leven op een buitentje in de provincie. Centraal in het boek staat de geschiedenis van het monumentale raffinadeurshuis gebouwd in 1734 en vergroot in 1787. Het huis overleefde in de jaren rond 1970 ternauwernood sloopplannen van de gemeente Groningen voor de aanleg van een brede verkeersader door de oude stad. Toen die plannen niet doorgingen, werd het huis door de huidige eigenaren met liefde gerestaureerd.

De schrijver vertelt ook uitvoerig de geschiedenis van de omringende bebouwing: de werven, het provinciale tuchthuis, de zoutziederij, de molen, de herbergen en de suikerraffinaderij en ook vertelt hij wie daar woonden en werkten. Hij beschrijft de grote veranderingen rond het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw toen een groot deel van de bebouwing verdween om plaats te maken voor twee nieuwe straten, woningen, fabrieken en een Bank van Lening.

Het prachtig vormgegeven boek op groot formaat bevat meer dan 400 historische afbeeldingen, topografische kaarten en foto’s.


Rienk Bijma
Rienk Bijma (*1950) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de RUG en was korte tijd werkzaam aan het Lauwerscollege in Buitenpost en daarna aan het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen.

Klik hier voor meer informatie over de Jeltema-Bijma Stichting, die zich o.a. de instandhouding van de woning en het organiseren van culturele en cultuurhistorische activiteiten ten doel heeft gesteld.

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23
www.godertwalter.nl

Datum: dinsdag 10 september
Plaats: Sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10
Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.30 uur)

Toegang: € 5,00 (leden Harmonie gratis)

After Hiroshima: Cultural Responses to the Atomic Bomb (7-13/09)


After Hiroshima: Cultural Responses to the Atomic Bomb luidt de titel van een culturele week rondom de atoombom. Hoe hebben kunstenaars, schrijvers, filmmakers, en activisten gereageerd in de periode na het bombarderen van Hiroshima en Nagasaki in 1945, en hoe verhouden zij zich vandaag tot de nucleaire problematiek? After Hiroshima laat de verschillende antwoorden hierop zien door middel van filmvertoningen, performances, lezingen, beeldende kunst, en zelfs een ‘nucleair’ spel. Het vindt plaats door de gehele binnenstad Groningen van 7 tot en met 13 september 2019.Ook Godert Walter participeert in het programma met de volgende evenementen:

Dinsdag 10 september, 20 uur (inloop 19.45 uur): vertoning van de film War Game (1965) van Peter Watkins. Na afloop is er een discussie onder leiding van Jan van Egmond. 
Donderdag 12 september, 20 uur (inloop 19.45 uur): lezing van Kyveli MavrokordopoulouScarred Land: An Invisible History of the Bomb


If the image of the mushroom cloud stubbornly oscillates between the uncanny and the sublime, there is also a pre and a post explosion that lack the bomb’s piercing visuality. To optimise the technology of the nuclear bomb, different kinds of dirty work were necessary. Who had to mine the uranium that exploded over Hiroshima? How to deal with environmental contamination from ceaseless testing throughout the Cold War? What are the histories of resistance of local communities (still) fighting for their land rights in the aftermath of nuclear testing? Combined with a literary reading, this talk tells some of the stories that didn’t make their way into canonical narratives around the bomb. It takes a selection of contemporary artworks as its guide through territories that have been sacrificed to nuclear colonialism. 

Fiction and poetry by, among others: Kathy Jetñil-Kijiner, Kurt Vonnegut, Chantal Spitz.

After Hiroshima wordt mede mogelijk gemaakt door Kunstraad Groningen, Mondriaan Fonds, NICA, en Rijksuniversiteit Groningen.

Klik hier voor de website en het volledige programma.

Klik hier voor de Facebookpagina van deze culturele week. 

31 jul. 2019

A.L. Snijders bij Godert Walter (25/08)

Op zondagmiddag 25 augustus is A.L. Snijders bij ons te gast om zijn nieuwe boek Doelloos kijken met zeer korte verhalen te presenteren. De middag begint om 15.00 uur - inloop vanaf 14.30 uur - en vindt plaats bij sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10. De toegang bedraagt € 5,00 (leden Harmonie gratis) en de kaartverkoop is ter plaatse. Wel wordt u verzocht om van tevoren te reserveren - ook de leden van de Harmonie - want de ervaring leert dat er veel belangstelling is: info@godertwalter.nl, telefonisch onder 050 312 25 23 of in de winkel. 

Zoals bij eerdere gelegenheden zal A.L. Snijders worden geïnterviewd door onze klant, literatuurkenner en Snijdersliefhebber Anne Bergsma.

Doelloos kijken
Doelloos kijken is de elfde bundel zeer korte verhalen van A.L. Snijders. De zkv’s van 2017 en 2018 staan erin. Dus ook alle stukken die hij voorlas op de radio op zondagochtend en zijn wekelijkse bijdragen aan het Vlaamse dagblad De Standaard. Geniet opnieuw van het werk van ‘deze meester van het éénharig penseel’ [Tommy Wieringa] en zijn uitgelezen woorden.

In 2006 verscheen bij AFdH Uitgevers A.L. Snijders’ eerste bundel zeer korte verhalen. Inmiddels zijn wij ruim drieduizend zkv’s verder: ‘...stukjes die de breedte van het leven bestrijken, in het bijzonder dat van de schrijver zelf. Ze dragen de kleur van zijn dag,’ zoals Tommy Wieringa schreef.

In 2010 werd aan A.L. Snijders de Constantijn Huygens-prijs toegekend voor zijn gehele oeuvre. Huygens publiceerde vier eeuwen geleden Dagh-werck. Een citaat daaruit, omdat het zo goed past bij het werk van Snijders:

‘...alleen met zeggen komt niets tot stand. Uitgelezen woorden met een kern, een pit die het driedubbele waard is van wat de schil of dop belooft; klare en frisse taal, modern, zoals de mensen op straat spreken; de mening van mannen, het gepraat van vrouwen; duidelijke woorden voor ingewikkelde gedachten. Dan hoeft de lezer zijn hersenen niet te laten kraken, maar slaan zijn gedachten ook weer niet op de vlucht. Het rijm alsof de wind het voortdrijft; het metrum als in een stroom. Dat zijn de eigenschappen die ik probeer te benaderen.’

[Constantijn Huygens, fragment uit Dagh-werck, 1627]


Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23
www.godertwalter.nl

Datum: zondag 25 augustus
Plaats: Sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10
Aanvang: 15.00 uur (inloop 14.30 uur)

Toegang: € 5,00 (leden Harmonie gratis), reserveren gewenst: info@godertwalter.nl, 050 312 25 23 of in de winkel

Historicidagen (22/24-08)

Van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 augustus worden in Groningen de Historicidagen 2019 gehouden, dit op initiatief van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Dit jaar is het thema Inclusieve Geschiedenis. Drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu, voor alle historici: studenten, docenten, onderzoekers, historici werkzaam in archieven, musea, erfgoed, zzp-ers, kunsthistorici en publiekshistorici.

Godert Walter is deze dagen aanwezig met een boekentafel en stelt de winkel ter beschikking voor een bijzondere presentatie.

Presentatie tijdschrift Historica over Vrouwenkiesrecht (23/08)

Op vrijdag 23 augustus wordt het nieuwe nummer van het tijdschrift Historica bij Godert Walter gepresenteerd. Historica viert ‘100 Jaar Algemeen Kiesrecht’ in 2019 met deze speciale uitgave over de strijd voor vrouwenkiesrecht. In de geschiedschrijving kreeg deze strijd weinig aandacht en zelfs voor het juiste herdenkingsjaar in 2019 moest worden gestreden!
De presentatie van Historica begint om 16.45 uur, de inloop is vanaf 16.30. Na afloop is er een borrel. De presentatie is in handen van Margit van der Steen, voorzitter van de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG). Zij zal het eerste exemplaar overhandigen aan Marieke Oprel, voorzitter van Jong KNHG. Vervolgens zal Rosemarijn Hoefte, hoogleraar Geschiedenis van Suriname aan de UvA, een lezing verzorgen met als titel ‘Als de vrouwen het reveille zullen blazen!, Vrouwenkiesrecht in Suriname?' Aansluitend zal Simone Vermeeren, voorzitter Jonge Historici, hoofdredacteur Greetje Bijl interviewen. Na afloop is er een borrel en is het tijdschrift ook te koop, prijs 10 euro.

Datum: vrijdag 23 augustus
Plaats: Boekhandel Godert Walter
Aanvang: 16.45 uur (inloop 16.30 uur)
Toegang: gratis, reserveren gewenst

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23

11 jul. 2019

Zomeropruiming

Op donderdagavond 11 juli start om 18 uur onze jaarlijkse zomeropruiming: we bieden kortingen van 50 tot 70 procent. De boeken worden achter in de boekhandel gepresenteerd en de opruiming duurt ongeveer een maand.

Boeken met een groene stip: 50% korting
Boeken met een stip met een andere kleur: 70% korting

Boeken uit alle rubrieken worden aangeboden: literatuur (Nederlands, vertaald, Engels, Duits), wetenschap, natuur, filosofie, geschiedenis, architectuur, fotografie, kunst etc. U bent van harte uitgenodigd om uw slag te komen slaan.

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23
www.godertwalter.nl
info@godertwalter.nl

10 jul. 2019

Fietskoerier Go-Fast

Sindskort werken wij samen met Peter Rugge van Go-Fast Bicycle Delivery Services die namens ons de boeken in Groningen aan huis levert. Wilt u uw boeken ook thuis bezorgd krijgen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen: info@godertwalter.nl of telefonisch onder 050 312 25 23. 

3 jul. 2019

Boekpresentatie Peter Middendorp (19/7)


Op vrijdag 19 juli presenteert Peter Middendorp zijn nieuwe boek Dood en de gladiolen. Hij zal worden geïnterviewd door Coen Peppelenbos. De middag begint om 17 uur en reservering is gewenst: in de winkel, telefonisch onder 050 312 25 23 of per mail: info@godertwalter.nl.

Het boek
In het seizoen 2018-2019 speelde FC Emmen als eerste Drentse voetbalclub ooit in de Eredivisie. Werd het een eenmalig avontuur voor de club met de kleinste begroting, het lachertje van de Eredivisie? Of zou FC Emmen de angst voor zichzelf weten te overwinnen en zich handhaven op het hoogste niveau?


Peter Middendorp volgde het hele seizoen van zijn oude club met de hem kenmerkende combinatie van zenuwachtige verbazing en diepmenselijk mededogen. Het resultaat is een weemoedig, geestig en liefdevol boek over een jaar op de tribune, maar misschien nog wel meer een literaire autobiografie van een van de grootste schrijvers van zijn generatie.

Peter Middendorp
Peter Middendorp (Emmen, 1971) brak in 2014 door met Vertrouwd voordelig (winnaar Groninger Boekenprijs, longlist Libris Literatuur Prijs), een aangrijpende, humoristische roman over zijn jeugd in een Blokker-winkel in Emmen. In 2018 verscheen het bejubelde Jij bent van mij (shortlist Bookspot Literatuurprijs, winnaar Groninger Boekenprijs). Sinds 2012 is Middendorp columnist bij de Volkskrant.

Datum: Vrijdag 19 juli
Plaats: Boekhandel Godert Walter
Aanvang: 17.00 uur (inloop 16.45 uur)
Toegang: gratis, reserveren gewenst

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23
www.godertwalter.nl
info@godertwalter.nl

27 jun. 2019

Boekpresentatie Tsafrira LevyOp zaterdag 6 juli wordt in onze winkel het nieuwe boek van Tsafrira Levy gepresenteerd. "De Engelse brieven."
U bent van harte welkom deze presentatie bij te wonen. 

De aanvang is om 17:00 (inloop vanaf 16:30)

De Engelse Brieven

Op het moment dat Annabel een stapeltje oude Engelse sollicitatiebrieven voor de functie van een au pair vindt en de geschrokken reactie van haar ouders ziet, legt ze meteen de link naar haar lang bestaande gevoel dat iets in hun gezin niet klopt, zonder dat ze dat eerder met woorden heeft kunnen onderbouwen. Wat volgt is een boeiende zoektocht in Schotland met zijn ruige landschappen, om de waarheid rond dat geheim tot op de bodem uit te zoeken, want pas dan zal ze op eigen kompas kunnen varen in plaats van zich een holle kopie van een ander te voelen. Terwijl ze stapje voor stapje verder komt, raakt ze in een liefdesrelatie verzeild die haar voor een bijna onmogelijk dilemma plaatst. Een boeiende, spannende en ontroerende zoektocht naar identiteit en ware liefde, verteld via de perspectieven van de vier markantste personages.


2 recensiefragmenten van haar vorige roman: De laatste opera in Beth Varda:

(korte beschrijving roman, die sla ik hier over). “De auteur brengt de dynamiek in de meanderende levens op een boeiende manier in beeld. De beschrijving van personages, relaties en gebeurtenissen zijn deels fictie en deels op realiteit gebaseerd. De specifieke cultuur en de gewoontes, spanningen met kinderen en kleinkinderen, liefde op hoge leeftijd en de rol van het verleden zijn maar enkele van de thema´s die tot een boeiend geheel verweven worden.”
Recensent: Geert Vandamme

“Deze prachtige, zeer verzorgde en vooral pure roman speelt zich af in verzorgingshuis Beth Varda. In dit huis, geïnspireerd door Casa Verdi in Milaan, krijgen oude joodse musici zorg op maat. Vanaf de eerste bladzijde word ik meegetrokken in de zielenroerselen van Selma, zij woont met haar man Hajo in Beth Varda, Hajo’s gezondheid is zeer slecht en hij komt al snel te overlijden. De ontroerende manier waarop Tsafrira Levy het verdriet van Selma, hun goede vriend Asjer alsmede het overlijden van Hajo beschrijft heeft mijn in 1 klap fan gemaakt van haar schrijfwerk. Kwetsbaarheid, zelfreflectie en humor gecombineerd met “gewone” leven in een verzorgingshuis zijn de hoofdingrediënten van dit boek. Dit alles overgoten met een mooie saus van het joodse geloof en tradities, ik heb gesmuld van dit pareltje!”
Sandra Raino, recensent boekenblogs


Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23
www.godertwalter.nl
info@godertwalter.nl

Datum: zaterdag 6 juli
Plaats:Boekhandel Godert Walter
Aanvang: 17:00 uur (inloop 16.30 uur)

5 jun. 2019

Dörte Hansen te gast in Groningen

Dinsdag 4 juni was Dörte Hansen bij ons te gast in Groningen vanwege het verschijnen van de vertaling van haar nieuwe roman Middaguur. Het was een zeer geslaagde avond in de volle Evangelisch-Lutherse Kerk, waar ze voordroeg samen met Fons van Wanroij en geïnterviewd werd door Marjoleine de Vos. Nanne van der Werff (vleugel), Floor Pots en Jos Marcus (beide zang) zorgden voor een schitterende muzikale omlijsting. Foto's en filmpjes van deze avond vindt u hier.

Dörte Hansen & Fons van WanroijDörte Hansen & Marjoleine de Vos

8 mei 2019

Dörte Hansen over Middaguur (04/06)

Op dinsdag 4 juni zal Dörte Hansen, bekend van Het Oude land, exclusief bij ons in Groningen in de Evangelisch-Lutherse Kerk te gast zijn. Aanleiding is de verschijning van de vertaling van haar roman Mittagsstunde, in het Nederlands Middaguur

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met uitgeverij HarperCollins en Dörte Hansen zal worden geïnterviewd door schrijfster en NRC-columniste  Marjoleine de Vos. Tevens spreekt Fons van Wanroij, klant van de winkel en degene die in eerste instantie het contact met de schrijfster voor ons heeft gelegd, en Nanne van der Werff (vleugel), Floor Post en Jos Marcus (beide zang) zorgen voor de muzikale omlijsting. De catering wordt verzorgd door Barrel Wijn, Haddingestraat/Nieuw Ebbingestraat. De voertaal op deze avond is Duits.

De avond begint om 20 uur - inloop 19.30 uur - en de entree bedraagt in de voorverkoop 6 euro, aan de avondkassa 7,50 euro, inclusief drankjes. Middaguur
Een schitterende, ontroerende roman over het einde van een boerendorp, over verlies, over afscheid en over een nieuw begin. 
De wolken hangen dreigend boven café-pension Feddersen als zoon Ingwer terugkeert naar zijn geboortedorp. Hij heeft iets goed te maken. Grootmoeder Ella begint langzaam maar zeker haar verstand te verliezen, grootvader Sönke houdt koppig stand in zijn oude dorpskroeg. Diens beste tijd ligt al lang en breed achter hem, en dat geldt ook voor de rest van de dorpsbewoners.
Wanneer is de teloorgang van het dorp begonnen? In de jaren zeventig, toen na de verkaveling eerst de hagen en vervolgens de vogels verdwenen? Toen de grote boerderijen groeiden en de kleintjes stierven? Of toen Ingwer naar Kiel ging om te studeren en zijn oude grootvader met het café-pension liet zitten?


Dörte Hansen
Dörte Hansen (Husum, 1964) is een Duitse auteur, journaliste en taalwetenschapper. Ze is opgegroeid in Högel in Noord-Friesland. Thuis werd alleen Platduits gesproken, pas op de lagere school leerde ze Standaardduits. Na de middelbare school ging ze naar de Christian Albrechts-Universiteit in Kiel, waar ze onder meer linguïstiek studeerde. In 1994 promoveerde zij aan de Universiteit Hamburg. Nadien werkte ze als journaliste bij tijdschriften en voor de radio.


Marjoleine de Vos
Marjoleine de Vos (1957) is redacteur kunst bij NRC Handelsblad. Ze schrijft over kunst, literatuur en koken, en heeft een tweewekelijkse column op de opiniepagina. In maart 2018 was zij bij ons te gast om haar boek Doe je best te presenteren.

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23
www.godertwalter.nl
info@godertwalter.nl

Datum: dinsdag 4 juni
Plaats: Evangelisch-Lutherse Kerk, Haddingestraat 23
Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.30 uur)

Toegang: Voorverkoop €6, avondkassa €7,50

Gunta Stölzl - Bauhauspionier (21/05)

Op dinsdag 21 mei organiseert boekhandel Godert Walter in samenwerking met sociëteit De Harmonie een avond rond Gunta Stölzl (1897-1983), die vooral bekend werd als hoofd van de textielafdeling van het Bauhaus. Van haar is momenteel een overzichtstentoonstelling 'GUNTA STÖLZL: 100 JAAR BAUHAUSSTOFFENte zien in het Wall House #2 aan de A.J. Lutelistraat 17 in Groningen.

Te gast zijn deze avond Monika Stadler – de dochter van Gunta Stölzl –,  Mirjam Deckers –  samenstelster van de overzichtstentoonstelling – en David Stroband, die beide zal interviewen. Zijn gaan met elkaar in gesprek over het leven en het belang van deze pionier.

De avond begint om 20 uur  inloop vanaf 19.30  , de toegang bedraagt vijf euro – leden Harmonie gratis – en reservering van tevoren is gewenst: in de winkel, per mail op info@godertwalter.nl of telefonisch onder 050 312 25 23. Gunta Stölzl en Godert Walter
Onder onze voorganger Erik Kweksilber werd in 2009 al een overzichtstentoonstelling in de winkel georganiseerd. Hiernaast ziet u de toenmalige aankondiging. Tevens verscheen dit jaar een Duitstalige biografie over Stölzl die deze avond ook te koop zal zijn.

Klik hier voor meer informatie over Gunta Stölzl.

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23
www.godertwalter.nl

Datum: dinsdag 21 mei
Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.30 uur)
Toegang: € 5,00 (leden Harmonie gratis) 

LIMITED EDITION: Sonnetten van Ilja Leonard Pfeijffer

Ilja Leonard Pfeijffer publiceert tweewekelijks prachtige sonnetten in het NRC Handelsblad, waarin hij ingaat op de actualiteiten. De sonnetten uit 2018 zijn nu gebundeld in een exclusieve uitgave, die slechts verkrijgbaar is bij Godert Walter en een viertal andere boekhandels in Nederland en Vlaanderen. De bundels zijn genummerd en gesigneerd, en kosten €35,- per stuk.

De bundel werd in opdracht van Michaël Roumen gezet uit de Bradford, werd vervaardigd als softcover en gedrukt op Munken Print White in een eenmalige oplage van 250 exemplaren. Het ontwerp is van ruttens-wille.

U kunt hier online een exemplaar bij ons via onze site met Groninger boeken bestellen maar uiteraard kunt u ook een exemplaar reserveren: neem dan contact op via info@godertwalter.nl, 050 312 25 23 of kom langs in de winkel. 


Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712HC Groningen
050 312 25 23
info@godertwalter.nl
www.godertwalter.nl

4 mei 2019

Michael Riemens over de dagboeken van Van Kleffens (23/05)

Op donderdag 23 mei presenteert Michael Riemens zijn onlangs verschenen boek 'Majesteit, U kent het werkelijke leven niet', de oorlogsdagboeken van minister van Buitenlandse Zaken mr. E.N. van Kleffens. Uit de dagboeken blijkt dat Koningin Wilhelmina aan het einde van de oorlog heeft gevraagd te onderzoeken of er een opmerkelijke uitruil mogelijk was met de nazi’s, een feit waarvan talloze nieuwsmedia verslag deden. De avond begint om 20 uur en reservering is gewenst: in de winkel, telefonisch onder 050 312 25 23 of per mail: info@godertwalter.nl.

Het boek
Eelco Nicolaas van Kleffens geldt als een van de belangrijkste en invloedrijkste Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken (1939-1946) uit de twintigste eeuw. In Majesteit, U kent het werkelijke leven niet worden de vijf dagboeken die Van Kleffens tijdens de Tweede Wereldoorlog bijhield voor het eerst integraal uitgegeven. Tezamen vormen ze een unieke bron voor de Nederlandse monarchie en de oorlogskabinetten in ballingschap te Londen.

In de dagboeken is één van de zeer schaarse vertrouwelingen van koningin Wilhelmina aan het woord. Van Kleffens’ beschrijvingen van haar zwak- en onzekerheden en stemmingswisselingen wijken nogal af van het gangbare beeld van de ‘Moeder van het Verzet’. In opdracht van Wilhelmina trad hij op in enkele uiterst delicate en explosieve kwesties. De dagboeken leveren ook nieuwe inzichten op over de Nederlandse buitenlands- politieke en diplomatieke geschiedenis uit de oorlogsjaren. Vooral de beschrijvingen van de besprekingen met de Amerikaanse president Roosevelt en leden van zijn regering zijn interessant vanuit het perspectief van een kleine(re) staat die zichzelf niet onbelangrijk vond. Ten slotte geven de dagboeken nieuwe informatie over het Londense bannelingenmilieu, Engelandvaarders, de dingen van alledag en het oorlogsnieuws.

Veel media-aandacht
Klik hier voor een overzicht van de media-aandacht die rondom dit boek is verschenen. 

Op maandag 20 mei ontving minister van Buitenlandse Zaken Blok de dagboeken van Van Kleffens en hield daarbij daarbij de volgende toespraak.Datum: donderdag 23 mei
Plaats: Boekhandel Godert Walter
Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.45 uur)
Toegang: gratis, reserveren gewenst

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23
www.godertwalter.nl
info@godertwalter.nl

18 apr. 2019

Onder de Vulkaan #7 (28/04)

Eén thema, twee presentatoren, vier gasten: dat is Onder de vulkaan. In deze zondagse talkshow ontvangen Roos Custers en Coen Peppelenbos een schrijver, een wetenschapper, een kunstenaar en een entr'acte. Onder de vulkaan: de uitbarsting waarop je zat te wachten.

Genade is het thema van aflevering #7, de laatste van dit seizoen.

Klaar is de misschien wat wrange titel van het laatste boek van F. Starik. Vriendin en schrijfster Vrouwkje Tuinman stelde het samen na zijn plotselinge dood vorig jaar. Starik schrijft over zijn dementerende moeder en over zijn tanende gezondheid. Vrouwkje Tuinman vertelt hoe ze zijn werk levend houdt.

Actueel, zo vlak voor 4 en 5 mei: Mieke Meiboom spreekt over haar boek Foute Groningers? Wat bevrijding betekende voor de een werd de gevangenschap van de ander. Wanneer was je fout en waarom? Over de pijnlijke en moeizame werkelijkheid in de eerste naoorlogse jaren.

In de wereld van schilder/tekenaar Rinke Nijburg stuit het hedendaagse op de mythe. Inspiratiebron is de rijke beeldcultuur van het katholicisme en van oosterse religies zoals het boeddhisme en hindoeïsme. Maar kent de kunstenaar genade, voor zijn werk, zichzelf, anderen? En hoe verbeeld je genade?

Culinair bakker Toine Akersloot presenteert een recept voor genadebrood. Tevens proeverij!

Aanvang:15.00 uur.
Prijs: € 8,50 (CJP/Student € 6,50)

16 apr. 2019

Expositie Jacob Nuiver

De in Groningen geboren grafisch vormgever Jacob Nuiver (1892-1953) beleefde een mooie carrière in het ontwerpen van boekbanden. Met zijn herkenbare stijl werd hij een veelgevraagd vormgever voor vele uitgeverijen. Boekenliefhebber en historicus Anne Aalders bezit een grote collectie boeken ontworpen door Jacob Nuiver. In samenwerking met Boekhandel Godert Walter is er nu een expositie van deze bijzondere boeken te bewonderen achter in de winkel.

De expositie is te bewonderen tot en met 10 mei. Bij de expositie is tevens een cahier verschenen waarin het levensverhaal van Jacob Nuiver is opgetekend, voorzien van vele illustraties. Het cahier kost 4 euro.

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23
www.godertwalter.nl

info@godertwalter.nl

19 mrt. 2019

Nacht van de filosofie (05/04)

De mens mag dan een cognitief wezen zijn, we stuntelen wat af. En stuntelen mag tijdens deze zevende editie van de Groningse Nacht van de Filosofie!

'Ik stuntel, dus ik ben'
Tijdens de Groningse Nacht van de Filosofie kijken we in een keuzeprogramma met meer dan 25 sprekers vanuit allerlei invalshoeken naar de stuntelende en falende mens.

En verder?
Wat de nacht nog meer biedt: faalfitness van het Instituut voor Faalkunde, burn-out van de peuter, errors in science, complottheorieën, Wijsheid op Wielen, de overbodige mens, de digitale faalmuur en meer.

Boekhandel Godert Walter is present met een boekentafel. Het evenement vindt plaats bij het Groninger Forum Hereplein, vanaf 20.00 uur, maar is helaas uitverkocht. Er is geen wachtlijst en er komen ook geen extra kaarten meer vrij.


Datum: Vrijdag 5 april
Plaats: Groninger Forum, locatie Hereplein
Aanvang: 20.00 uur

Vertalersgeluk (15/04)

Op maandag 15 april start de Vertalersgeluktournee in Groningen, in de Groninger Forum Bibliotheek. Entree: € 3,50, studenten €2,00; reserveren kan in de winkel, via info@godertwalter.nl of 050 312 25 23.

De literair vertaler is misschien wel de meest nauwkeurige lezer van een roman; elke zin en ieder woord is meerdere malen door zijn of haar handen gegaan. Tijdens de tournee trekken de voor de Europese Literatuurprijs genomineerde vertalers langs boekhandels door het hele land om met lezers en literatuurliefhebbers over de door hen vertaalde romans in gesprek te gaan. Ze vertellen over de keuzes die ze maken tijdens het vertalen, de dilemma’s waar ze voor komen te staan en het contact met de oorspronkelijke auteur. De jonge vertalers van Vertaalkriebels, de Vereniging van Nieuwe Vertalers, verzorgen tijdens de tournee interactieve entr’actes.

Te gast zijn Ard Posthuma (Simeliberg van Michael Fehr, Duits), Edith Koenders en Adriaan van der Hoeven (Melancholie I van Jon Fosse, Noors) en Liesbeth van Nes (De orde van de dag van Éric Vuillard, Frans). Het gesprek wordt gemodereerd door Erwin de Vries - Boekhandel Godert Walter verzorgt tevens de boekentafel.

Datum: Maandag 15 april
Plaats: Groninger Forum Bibliotheek
Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 1900 uur

Week van de Klassieken: Herodotus (09/04)

In het kader van de Week van de Klassieken (4 t/m 14 april) organiseert Godert Walter, op dinsdag 9 april, een avond rondom de nieuwe Herodotus-vertaling. De vertaler van het werk, Wolther Kassies, en docent Klassieke Talen Michel Buijs, zullen het werk toelichten. De avond begint om 20 uur en reservering is gewenst: in de winkel, telefonisch onder 050 312 25 23 of per mail: info@godertwalter.nl.

Herodotus (ca. 484-424 v.Chr.) schreef het oudste bewaard gebleven prozawerk van Europa. Zijn uitgangspunt was oorlog. De slagen bij Marathon, Thermopylai en Salamis en Plataiai waren in Herodotus’ tijd al bekend als de grote confrontaties tussen de wereldmacht van de Perzen en de coalitie van Griekse stadsstaten. Maar Herodotus’ belangstelling gaat veel verder. Hij grijpt in zijn historia, zijn onderzoek, ver terug in de mythologie en de geschiedenis om de oorsprong van het conflict tussen oost en west te verklaren, en is ook zeer geïnteresseerd in de geschiedenis en de cultuur van de volkeren van de mediterrane wereld, die hij langdurig heeft bereisd.

De climax is de beschrijving in de boeken zeven tot negen van Xerxes’ mislukte invasie van Griekenland. De Griekse staten zijn hun verdeeldheid te boven gekomen en behalen ondanks hun numerieke zwakheid een schitterende overwinning op de Perzische invasiemacht.

Herodotus is een briljant verteller, die in zijn verhaal korte novellen van superieur gehalte en vele illustratieve anekdoten invlecht. Geen wonder dat hij in het onderwijs en daarbuiten talloze lezers steeds weer heeft geboeid.

Datum: Dinsdag 9 april
Plaats: Boekhandel Godert Walter
Aanvang: 20.00 uur