17 aug. 2019

Laatste week opruiming: 3 paperbacks voor 10 euro!

Vanaf maandag 19 augustus gaat onze laatste week van de zomeropruiming in: drie paperbacks voor slechts 10 euro en hardcovers met maar liefst 70 % korting! De boeken worden achter in de boekhandel gepresenteerd en de opruiming duurt nog tot en met zaterdag 24 augustus.

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
info@godertwalter.nl
www.godertwalter.nl
050 312 25 23

3 aug. 2019

Rienk Bijma over Een deftig Huys (10/09)

Op dinsdagavond 10 september is Rienk Bijma bij ons te gast om zijn boek Een deftig Huys met een fraay Hoff te presenteren. De avond begint om 20.00 uur - inloop vanaf 19.30 uur - en vindt plaats bij sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10. De toegang bedraagt € 5,00 (leden Harmonie gratis) en de kaartverkoop is ter plaatse. Rienk Bijma zal deze avond worden geïnterviewd door zijn oud-collega Annemieke van der Linden, die voor Godert Walter samen met Manja Zijlstra ook de avonden van het Engels Leescafé verzorgt.

Het boek
De oudste zeehaven van Groningen, de Noorderhaven, was via het Reitdiep met vele verre streken verbonden. Het aangrenzende stadsdeel, begrensd door Werfstraat, Grote Leliestraat, Zoutstraat en Havenstraat was eeuwenlang een bedrijvige havenbuurt. Een Deftig Huys met een fraay Hoff beschrijft de interessante geschiedenis van dit havenkwartier.

In de achttiende eeuw gaf een ondernemende Fries opdracht om in dit gebied zijn fabriek te bouwen, een grote raffinaderij voor West-Indische rietsuiker. In de tegenoverliggende hof liet hij een huis bouwen waar hij woonde tot hij stil kon gaan leven op een buitentje in de provincie. Centraal in het boek staat de geschiedenis van het monumentale raffinadeurshuis gebouwd in 1734 en vergroot in 1787. Het huis overleefde in de jaren rond 1970 ternauwernood sloopplannen van de gemeente Groningen voor de aanleg van een brede verkeersader door de oude stad. Toen die plannen niet doorgingen, werd het huis door de huidige eigenaren met liefde gerestaureerd.

De schrijver vertelt ook uitvoerig de geschiedenis van de omringende bebouwing: de werven, het provinciale tuchthuis, de zoutziederij, de molen, de herbergen en de suikerraffinaderij en ook vertelt hij wie daar woonden en werkten. Hij beschrijft de grote veranderingen rond het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw toen een groot deel van de bebouwing verdween om plaats te maken voor twee nieuwe straten, woningen, fabrieken en een Bank van Lening.

Het prachtig vormgegeven boek op groot formaat bevat meer dan 400 historische afbeeldingen, topografische kaarten en foto’s.


Rienk Bijma
Rienk Bijma (*1950) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de RUG en was korte tijd werkzaam aan het Lauwerscollege in Buitenpost en daarna aan het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen.

Klik hier voor meer informatie over de Jeltema-Bijma Stichting, die zich o.a. de instandhouding van de woning en het organiseren van culturele en cultuurhistorische activiteiten ten doel heeft gesteld.

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23
www.godertwalter.nl

Datum: dinsdag 10 september
Plaats: Sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10
Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.30 uur)

Toegang: € 5,00 (leden Harmonie gratis)

After Hiroshima: Cultural Responses to the Atomic Bomb (7-13/09)


After Hiroshima: Cultural Responses to the Atomic Bomb luidt de titel van een culturele week rondom de atoombom. Hoe hebben kunstenaars, schrijvers, filmmakers, en activisten gereageerd in de periode na het bombarderen van Hiroshima en Nagasaki in 1945, en hoe verhouden zij zich vandaag tot de nucleaire problematiek? After Hiroshima laat de verschillende antwoorden hierop zien door middel van filmvertoningen, performances, lezingen, beeldende kunst, en zelfs een ‘nucleair’ spel. Het vindt plaats door de gehele binnenstad Groningen van 7 tot en met 13 september 2019.Ook Godert Walter participeert in het programma met de volgende evenementen:

Dinsdag 10 september, 20 uur (inloop 19.45 uur): vertoning van de film War Game (1965) van Peter Watkins. Na afloop is er een discussie onder leiding van Jan van Egmond. 
Donderdag 12 september, 20 uur (inloop 19.45 uur): lezing van Kyveli MavrokordopoulouScarred Land: An Invisible History of the Bomb


If the image of the mushroom cloud stubbornly oscillates between the uncanny and the sublime, there is also a pre and a post explosion that lack the bomb’s piercing visuality. To optimise the technology of the nuclear bomb, different kinds of dirty work were necessary. Who had to mine the uranium that exploded over Hiroshima? How to deal with environmental contamination from ceaseless testing throughout the Cold War? What are the histories of resistance of local communities (still) fighting for their land rights in the aftermath of nuclear testing? Combined with a literary reading, this talk tells some of the stories that didn’t make their way into canonical narratives around the bomb. It takes a selection of contemporary artworks as its guide through territories that have been sacrificed to nuclear colonialism. 

Fiction and poetry by, among others: Kathy Jetñil-Kijiner, Kurt Vonnegut, Chantal Spitz.

After Hiroshima wordt mede mogelijk gemaakt door Kunstraad Groningen, Mondriaan Fonds, NICA, en Rijksuniversiteit Groningen.

Klik hier voor de website en het volledige programma.

Klik hier voor de Facebookpagina van deze culturele week. 

31 jul. 2019

A.L. Snijders bij Godert Walter (25/08)

Op zondagmiddag 25 augustus is A.L. Snijders bij ons te gast om zijn nieuwe boek Doelloos kijken met zeer korte verhalen te presenteren. De middag begint om 15.00 uur - inloop vanaf 14.30 uur - en vindt plaats bij sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10. De toegang bedraagt € 5,00 (leden Harmonie gratis) en de kaartverkoop is ter plaatse. Wel wordt u verzocht om van tevoren te reserveren - ook de leden van de Harmonie - want de ervaring leert dat er veel belangstelling is: info@godertwalter.nl, telefonisch onder 050 312 25 23 of in de winkel. 

Zoals bij eerdere gelegenheden zal A.L. Snijders worden geïnterviewd door onze klant, literatuurkenner en Snijdersliefhebber Anne Bergsma.

Doelloos kijken
Doelloos kijken is de elfde bundel zeer korte verhalen van A.L. Snijders. De zkv’s van 2017 en 2018 staan erin. Dus ook alle stukken die hij voorlas op de radio op zondagochtend en zijn wekelijkse bijdragen aan het Vlaamse dagblad De Standaard. Geniet opnieuw van het werk van ‘deze meester van het éénharig penseel’ [Tommy Wieringa] en zijn uitgelezen woorden.

In 2006 verscheen bij AFdH Uitgevers A.L. Snijders’ eerste bundel zeer korte verhalen. Inmiddels zijn wij ruim drieduizend zkv’s verder: ‘...stukjes die de breedte van het leven bestrijken, in het bijzonder dat van de schrijver zelf. Ze dragen de kleur van zijn dag,’ zoals Tommy Wieringa schreef.

In 2010 werd aan A.L. Snijders de Constantijn Huygens-prijs toegekend voor zijn gehele oeuvre. Huygens publiceerde vier eeuwen geleden Dagh-werck. Een citaat daaruit, omdat het zo goed past bij het werk van Snijders:

‘...alleen met zeggen komt niets tot stand. Uitgelezen woorden met een kern, een pit die het driedubbele waard is van wat de schil of dop belooft; klare en frisse taal, modern, zoals de mensen op straat spreken; de mening van mannen, het gepraat van vrouwen; duidelijke woorden voor ingewikkelde gedachten. Dan hoeft de lezer zijn hersenen niet te laten kraken, maar slaan zijn gedachten ook weer niet op de vlucht. Het rijm alsof de wind het voortdrijft; het metrum als in een stroom. Dat zijn de eigenschappen die ik probeer te benaderen.’

[Constantijn Huygens, fragment uit Dagh-werck, 1627]


Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23
www.godertwalter.nl

Datum: zondag 25 augustus
Plaats: Sociëteit de Harmonie, Kreupelstraat 10
Aanvang: 15.00 uur (inloop 14.30 uur)

Toegang: € 5,00 (leden Harmonie gratis), reserveren gewenst: info@godertwalter.nl, 050 312 25 23 of in de winkel

Historicidagen (22/24-08)

Van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 augustus worden in Groningen de Historicidagen 2019 gehouden, dit op initiatief van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Dit jaar is het thema Inclusieve Geschiedenis. Drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu, voor alle historici: studenten, docenten, onderzoekers, historici werkzaam in archieven, musea, erfgoed, zzp-ers, kunsthistorici en publiekshistorici.

Godert Walter is deze dagen aanwezig met een boekentafel en stelt de winkel ter beschikking voor een bijzondere presentatie.

Presentatie tijdschrift Historica over Vrouwenkiesrecht (23/08)

Op vrijdag 23 augustus wordt het nieuwe nummer van het tijdschrift Historica bij Godert Walter gepresenteerd. Historica viert ‘100 Jaar Algemeen Kiesrecht’ in 2019 met deze speciale uitgave over de strijd voor vrouwenkiesrecht. In de geschiedschrijving kreeg deze strijd weinig aandacht en zelfs voor het juiste herdenkingsjaar in 2019 moest worden gestreden!
De presentatie van Historica begint om 16.45 uur, de inloop is vanaf 16.30. Na afloop is er een borrel. De presentatie is in handen van Margit van der Steen, voorzitter van de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG). Zij zal het eerste exemplaar overhandigen aan Marieke Oprel, voorzitter van Jong KNHG. Vervolgens zal Rosemarijn Hoefte, hoogleraar Geschiedenis van Suriname aan de UvA, een lezing verzorgen met als titel ‘Als de vrouwen het reveille zullen blazen!, Vrouwenkiesrecht in Suriname?' Aansluitend zal Simone Vermeeren, voorzitter Jonge Historici, hoofdredacteur Greetje Bijl interviewen. Na afloop is er een borrel en is het tijdschrift ook te koop, prijs 10 euro.

Datum: vrijdag 23 augustus
Plaats: Boekhandel Godert Walter
Aanvang: 16.45 uur (inloop 16.30 uur)
Toegang: gratis, reserveren gewenst

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23

11 jul. 2019

Zomeropruiming

Op donderdagavond 11 juli start om 18 uur onze jaarlijkse zomeropruiming: we bieden kortingen van 50 tot 70 procent. De boeken worden achter in de boekhandel gepresenteerd en de opruiming duurt ongeveer een maand.

Boeken met een groene stip: 50% korting
Boeken met een stip met een andere kleur: 70% korting

Boeken uit alle rubrieken worden aangeboden: literatuur (Nederlands, vertaald, Engels, Duits), wetenschap, natuur, filosofie, geschiedenis, architectuur, fotografie, kunst etc. U bent van harte uitgenodigd om uw slag te komen slaan.

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23
www.godertwalter.nl
info@godertwalter.nl

10 jul. 2019

Fietskoerier Go-Fast

Sindskort werken wij samen met Peter Rugge van Go-Fast Bicycle Delivery Services die namens ons de boeken in Groningen aan huis levert. Wilt u uw boeken ook thuis bezorgd krijgen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen: info@godertwalter.nl of telefonisch onder 050 312 25 23.